Bozok Üniversitesi Telefon Rehberi
Birim Listesi
Birim Telefon Faks Web
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (0354) 242 10 17 (0354) 242 10 18 bidb.bozok.edu.tr

Ünvanı Adı Soyadı Dahili No E-Posta
Daire Başkan V. Hüseyin HARMANCI 1238 huseyin.harmanci@bozok.edu.tr
Şube Müdür V. Davut DEMİR 1126 davut.demir@bozok.edu.tr
Öğr. Gör. Ömer KARCI 1138 omer.karci@bozok.edu.tr
Mühendis Esra PEHLİVAN 1132 esra.pehlivan@bozok.edu.tr
Mühendis Hakan ÇABUK 1303 hakan@bozok.edu.tr
Mühendis Nazife AKCAN 1132 nazife.akcan@bozok.edu.tr
Mühendis Serkan KINALI 1303 serkan.kinali@bozok.edu.tr
Mühendis Sümeyye ERBAY 1132 sumeyye.erbay@bozok.edu.tr
Şef Yetgin DEMİR 1166 yetgin.demir@bozok.edu.tr
Tekniker Samet ULUTÜRK 1138
Teknisyen Resul CANKURTARAN 1166 resul.cankurtaran@bozok.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mesut BAYRAK 1137 mesut.bayrak@bozok.edu.tr
Sekreter 1072
Diğer Sefa GÜLBAHÇE (TEKNİK SERVİS) 1166 sefa.gulbahce@bozok.edu.tr