Bozok Üniversitesi Telefon Rehberi
Birim Listesi
Birim Telefon Faks Web
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (0354) 242 10 17 (0354) 242 10 18 bidb.bozok.edu.tr

Ünvanı Adı Soyadı Dahili No E-Posta
Daire Başkanı ElvanTEMOÇİN 1238 elvan.temocin@bozok.edu.tr
Şube Müdürü Bünyamin TÜRKMEN 1130 bunyamin.turkmen@bozok.edu.tr
Müdür V. Muhammed Derviş BARAN 1126 m.baran@bozok.edu.tr
Mühendis Gökhan AKCAN 1132 gokhan@bozok.edu.tr
Mühendis Hakan ÇABUK 1303 hakan@bozok.edu.tr
Uzman Ömer KARCI 1303 omer.karci@bozok.edu.tr
Tekniker Samet ULUTÜRK 1132
Teknisyen Resul CANKURTARAN 1166 resul.cankurtaran@bozok.edu.tr
Teknisyen Yusuf ÜNAL 1138 yusuf.unal@bozok.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mesut BAYRAK 1137 mesut.bayrak@bozok.edu.tr
Sekreter Aysel KILIÇ 1072
Diğer Kürşat ÇALIŞKAN 1138
Diğer Sefa GÜLBAHÇE (TEKNİK SERVİS) 1166 sefa.gulbahce@bozok.edu.tr